Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
16.7.2019
2/2 Metro Bank recognises the importance of offering a Welsh language service and is exploring ways of using biling… https://t.co/V0Nr15fa62
View
16.7.2019
1/2 We’re working with @MetroBank_Help as they open two new stores in Cardiff, to help them to recruit Welsh speaki… https://t.co/TquhXe9ZsD
View
16.7.2019
2/2 Mae'r banc yn cydnabod pwysigrwydd cynnig gwasanaeth Cymraeg ac yn ymchwilio i ffyrdd o ddefnyddio technoleg dd… https://t.co/QuEUCv6zJ5
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau