Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
15.11.2018
RT @HybuCymraeg: Rhannwch eich profiadau o recriwtio siaradwyr #Cymraeg i wirfoddoli - rydym yn creu canllaw ac eisiau clywed gennych. Beth…
View
15.11.2018
RT @HybuCymraeg: Share your experiences of recruiting #Welsh speakers as #volunteers – we’re putting together a guidance document and want…
View
13.11.2018
RT @getconnectedvan: Great training session with Welsh Language Commissioner duo Mathew and Awel @ComyGymraeg @HybuCymraeg and Rachel from…
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau