Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
14.9.2016
Rhaid creu sefyllfa ble mae pobl yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg. Gwaith #Amdani @HybuCymraeg yn esiampl o'r ymdrech hynny #cy
View
14.9.2016
RT @HybuCymraeg: Rhowch y drafodaeth am beth yw bod yn ddwyieithog ar ddechrau'r broses, nid ar y diwedd, medd @ComyGymraeg #cy @PACymru
View
14.9.2016
Bore 'ma mae'r Comisiynydd yn siarad yn nigwyddiad @PACymru - 'Gweithio yng Nghymru mewn sefydliad ar draws y DU' #cy
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau