Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
26.7.2016
Mae'r Comisiynydd wedi rhoi hysbysiadau cydymffurfio i 30 o sefydliadau cyhoeddus eraill https://t.co/uTdlZmbt5L #cy
View
20.7.2016
Huw Llywelyn Davies yn dangos bod gennym oll #hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg #amdani #sioe2016 #cy https://t.co/dR4oS6U0Vv
View
20.7.2016
Mae @Gar_Davies9 yn falch o'i #hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg #cy #sioe2016 #amdani @scarlets_rugby https://t.co/BQ24fgGHR3
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau