Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
20.2.2017
Mae'r Comisiynydd yn hysbysebu i lenwi tair swydd wag ar hyn o bryd https://t.co/kyN8BTG4Um #cy
View
8.2.2017
Adroddiad newydd gan y Comisiynydd yn dangos fod defnydd o'r Gymraeg mewn tefniadau etholiadau wedi gwella #cy https://t.co/dkoG6UD92n
View
2.2.2017
Bydd Meri Huws yn westai ar raglen @HenoS4C am 7 i drafod ymchwil newydd am agweddau pobl tuag at y Gymraeg mewn archfarchnafoedd #cy @S4C
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau