Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
28.11.2016
Trafodaeth adeiladol a diddorol am y Gymraeg yng nghefn gwlad gyda @CFfICymru a @AgriAdvisor yn y Ffair Aeaf #cy https://t.co/eW94nYDnIX
View
2.11.2016
Mae yna agweddau cadarnhaol iawn tuag at y Gymraeg yng Nghymru, ymysg siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg #cy https://t.co/P0Ml1cXNGD
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau