Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Croeso i wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Mae swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys:

  • hybu defnyddio'r Gymraeg
  • hwyluso defnyddio'r Gymraeg
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg drwy osod dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau’n ymwneud â’r Gymraeg
  • cynnal ymholiadau i faterion sy'n ymwneud â swyddogaethau'r Comisiynydd
  • ymchwilio i ymyrraeth â rhyddid unigolyn i ddefnyddio'r Gymraeg
 

 Trydar @ComyGymraeg

 
29.5.2016
Stondin yn barod.. edrych mlaen i wrando ar blant o bob oed yn trafod #hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg #Urdd2016 #cy https://t.co/HzPONrRPFx
View
25.5.2016
RT @mentrauiaith: Gwych ymuno â @ComyGymraeg i lansio pecyn chwaraeon #amdani ym Mharc y Ddraig @FAWales #cymraeg #chwaraeon
View
24.5.2016
RT @mentrauiaith: Meri Huws, @ComyGymraeg addressing today's meeting #Cymraeg https://t.co/B7ortCahYg
View

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau