Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd yn lansio fideo i gyflwyno ymchwiliadau safonau

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi creu fideo er mwyn dangos i’r cyhoedd sut gallant ddweud beth maent yn teimlo sy’n rhesymol i sefydliadau ei wneud a’i ddarparu yn Gymraeg. Y cyflwynydd Heledd Cynwal yw llais a wyneb y fideo.
 
Mae’r fideo, sydd ar gael i’w gwylio trwy wefan y Comisiynydd, yn rhoi cyflwyniad i’r broses ymchwiliadau safonau. Proses statudol yw ymchwiliadau safonau lle mae’r Comisiynydd yn casglu tystiolaeth gan sefydliadau a’r cyhoedd ynghylch pa safonau yn ymwneud â’r Gymraeg ddylai sefydliadau orfod cydymffurfio â nhw.
 
Wrth lansio’r fideo, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiynydd:
 
“Nid yw hi bob amser yn hawdd cyflwyno proses statudol, gyfreithiol, mewn ffordd sy’n glir i’r cyhoedd. Ond gan mai’r dyletswyddau hyn fydd yn arwain at sefydlu hawliau iaith i bobl, mae hi’n bwysig bod barn a thystiolaeth y cyhoedd yn cael ei glywed.”
 
Mae’r fideo’n egluro’r broses ac yn dangos i bobl sut gallant ymateb i ymchwiliadau safonau.
 
Ychwanegodd y llefarydd:
 
“Gobeithiwn y bydd y fideo’n fodd o rannu gwybodaeth am ddyletswyddau iaith yn ehangach ac y bydd yn denu mwy o bobl i leisio barn drwy ymateb i’r ymchwiliadau safonau.”
 
Ar hyn o bryd mae’r Comisiynydd yn cynnal ymchwiliadau safonau mewn perthynas â chynghorau sir a  chynghorau bwrdeistref sirol; awdurdodau Parc Cenedlaethol Cymru, a  Llywodraeth Cymru. Bydd yr ymchwiliadau safonau hyn yn dod i ben ar 18 Ebrill 2014.
 
Bwriad y Comisiynydd yw cynnal ail gyfnod o ymchwiliadau safonau ym mis Medi 2014 a symud ymlaen at drydydd cylch o ymchwiliadau fis Mai 2015. Bydd ymchwiliadau safonau cyfnod 2 a 3 yn mynd i’r afael â sefydliadau yn y sector cyhoeddus ynghyd â rhai sefydliadau preifat a thrydydd sector.
 
Ceir rhestr llawn o’r sefydliadau hynny ynghyd ag amserlen ar wefan y Comisiynydd.
 
Mae’r fideo ar gael yn Gymraeg, a gydag is-deitlau Cymraeg a Saesneg. Cliciwch yma.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau