Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd y Gymraeg yn dathlu diwrnod Mamiaith Rhyngwladol

Ar Ddiwrnod Mamiaith Rhyngwladol, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, ei bod hi’n bwysig edrych gyda balchder ar y tir sydd wedi ei ennill o ran hybu defnydd o’r Gymraeg a dathlu’r hawliau newydd sydd gan ei siaradwyr i ddefnyddio’r iaith erbyn hyn.
 
Mae 21 Chwefror yn Ddiwrnod Mamiaith Rhyngwladol, wrth i UNESCO geisio hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol ar draws y byd.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:
 
“Mae dyddiau fel hyn yn bwysig gan eu bod yn rhoi cyfle i ni edrych yn wrthrychol ar sefyllfa’r Gymraeg, nid yn unig ar ei statws yn y Gymru gyfoes, ar y daith sydd wedi’n cael ni at y pwynt hwn ond hefyd ar safle’r iaith o fewn cyd-destun rhyngwladol.
 
Ar ôl canrifoedd o geisio dod dros rwystrau ac anawsterau i fyw bywyd yn Gymraeg, mae’n gyfnod newydd yn hanes yr iaith. Mae’r gyfraith wedi symud ymlaen. Am y tro cyntaf mae gan y Gymraeg ‘statws swyddogol’ yng Nghymru. Mae gan bobl, beth bynnag fo’u hoed, eu cefndir; ble bynnag yng Nghymru bont yn byw, hawliau i fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn sicr, mae lle i ni fod yn falch o’r tir sydd wedi ei ennill a dathlu’r cerrig milltir hyn.
 
Edrychwch ar fideo Comisiynydd y Gymraeg am statws yr iaith yma.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau