Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Erthyglau

 
 
Gweithdai penderfyniadau polisi a gweithredu mewnol 
 
Mae adroddiad diweddar Comisiynydd y Gymraeg, Mesur o Lwyddiant, yn dod i'r casgliad fod angen i sefydliadau roi ystyriaeth strategol a manwl i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi, ac o ran iaith gweithredu mewnol.

Rydym wedi penderfynu trefnu cyfres o weithdai ymarferol er mwyn darparu cyfle i swyddogion iaith cyrff cyhoeddus fynd i’r afael â’r data perthnasol a chanfod pa newidiadau, os o gwbl, sydd angen iddynt eu gwneud er mwyn gallu rhoi ystyriaeth strategol a manwl i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi, ac o ran iaith gweithredu mewnol.

Dyma fanylion y gweithdai:

 7 Tachwedd 2018 - Abertawe
 8 Tachwedd 2018 - Caerdydd
 14 Tachwedd 2018 - Caerdydd
 22 Tachwedd 2018 - Cyffordd Llandudno

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu â'r Comisiynydd, post@comisiynyddygymraeg.cymru / 0345 603 3221.

 

 

 Listings WebPart

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau