Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Digwyddiadau

Dŵr
 
Grwpiau trafod – profiadau o wasanaethau Cymraeg
 
Mae’r Comisiynydd yn cynnal grwpiau trafod er mwyn deall beth yw profiadau gwirioneddol defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg.
 
  • Ydi gwasanaethau Cymraeg ar gael bob tro?
  • Ydi sefydliadau’n deall profiadau defnyddwyr?
  • Oes ’na fwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg? 
Dyma gyfle i ddod ynghyd am baned ac i ddweud eich dweud ynghylch pa mor dda yw darpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus yn eich profiad chi.
 
Mae’r Comisiynydd yn monitro cydymffurfiaeth sefydliadau â safonau’r Gymraeg a chynlluniau iaith, ac eisiau gwybod a yw profiadau go iawn yn cyfateb â’i chanfyddiadau.
 
Dyma fanylion y grwpiau:
 
  • Morlan, Aberystwyth, nos Iau 26/07/2018, 19:00
  • Popdy, Bangor, nos Iau 02/08/2018, 19:00
  • Crefft yn y Bae, Bae Caerdydd, bore Llun 06/08/2018, 10:00
Bydd y sesiynau’n para tua awr, a’r sgwrs yn digwydd yn Gymraeg.
 
Mae croeso i chi gysylltu am ragor o wybodaeth, neu os oes gennych unrhyw anghenion arbennig o ran deiet neu fynediad: post@comisiynyddygymraeg.cymru neu 0345 6033221.
 
 
Digwyddiad cyhoeddi Mesur o Lwyddiant
 
Bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi’r adroddiad Mesur o Lwyddiant ddydd Llun 06/08/2018 mewn digwyddiad yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
 
Mae’r adroddiad yn cynnwys tystiolaeth a barn y Comisiynydd ynghylch pa mor dda roedd sefydliadau cyhoeddus yn gweithredu safonau’r Gymraeg a chynlluniau iaith Gymraeg yn 2017-18.
 
Bydd y Comisiynydd yn arwain trafodaeth gyda phanel o wleidyddion ac arweinwyr sefydliadau.
 
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael. Dylech adael amser i fynd drwy system ddiogelwch y Senedd.
 
  • Cymdeithasau 2, Y Senedd, Bae Caerdydd, pnawn Llun 06/08/2018, 13:30

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau