Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Polisi Gorfodi

Mae Polisi Gorfodi Comisiynydd y Gymraeg yn ddogfen statudol a luniwyd yn unol ag adran 108 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Dogfen ydyw sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth ar y ffordd y mae’r Comisiynydd yn bwriadu mynd ati i arfer ei swyddogaethau o dan Ran 5 y Mesur (Gorfodi Safonau).
 
Prif gynulleidfa darged y polisi yw’r personau perthnasol (neu’r sefydliadau) hynny y mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. Mae’r polisi hefyd yn berthnasol i’r cyhoedd, ac i unrhywun sy’n dymuno cwyno wrth y Comisiynydd ynglŷn ag ymddygiad honedig person perthnasol.
 
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau