Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hawl achwynydd i ofyn am adolygiad

Sefydlwyd Tribiwnlys y Gymraeg (y Tribiwnlys) gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i ddelio ag apelau a cheisiadau am adolygiad o rai o benderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg.
 

Gall achwynydd ofyn i’r Tribiwnlys adolygu dyfarniad y Comisiynydd:

  • i beidio cynnal ymchwiliad i achos honedig o fethu cydymffurfio â safon, neu
  • i derfynu ymchwiliad i achos honedig o fethu cydymffurfio â safon. 
Cyflwyno apêl 
Fel arfer, rhaid i achwynydd gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys cyn pen 28 diwrnod o gyhoeddi dyfarniad y Comisiynydd. Gall y Tribiwnlys naill ai gadarnhau neu ddiddymu dyfarniad y Comisiynydd.
 
Uchel Lys
Os yw’r achwynydd neu’r Comisiynydd o’r farn fod y Tribiwnlys wedi gwneud camgymeriad ar bwynt cyfreithiol, gall apelio i’r Uchel Lys. Gall yr Uchel Lys naill ai gadarnhau penderfyniad y Tribiwnlys neu osod ei benderfyniad o’r neilltu. Os bydd yn gosod penderfyniad y Tribiwnlys o’r neilltu, rhaid iddo naill ai anfon yr achos yn ôl i’r Tribiwnlys i’w ailystyried neu ail-wneud y penderfyniad.
 

 

 

 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau