Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Ymchwiliadau

 

​Mae adran 71 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (y Mesur) yn rhoi’r pŵer i Gomisiynydd y Gymraeg i ymchwilio i a yw sefydliad wedi methu â chydymffurfio â gofyniad, sef un neu ragor o’r canlynol:

  • dyletswydd i gydymffurfio â safon a bennir gan Weinidogion Cymru*
  • gofyniad a gynhwysir mewn hysbysiad penderfynu o dan adran 79 y Mesur - gofyniad i baratoi cynllun gweithredu, neu i gymryd camau
  • cynllun gweithredu
  • gofyniad a gynhwysir mewn hysbysiad penderfynu o dan adran 82 y Mesur - rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant i gydymffurfio.

* Os mai dyletswydd i gydymffurfio â safon yw’r gofyniad perthnasol, caiff y Comisiynydd gynnal ymchwiliad dim ond os yw’n amau bod sefydliad wedi methu â chydymffurfio â’r safon.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau