Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hysbysiadau penderfynu

 

Os yw Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal ymchwiliad statudol i fethiant i gydymffurfio â safon neu safonau, rhaid iddi roi hysbysiad penderfynu i’r sefydliad perthnasol.

Fe fydd hysbysiad penderfynu yn datgan dyfarniad y Comisiynydd ar a yw’r sefydliad wedi methu a chydymffurfio â’r safon perthnasol ai peidio. Rhaid iddi hefyd rhoi copi o’r hysbysiad penderfyniad i bob person arall sydd â budd yn yr ymchwiliad statudol.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau