Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Dyfarnu wrth orfodi

 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (y Mesur) yn cadarnhau sawl maes lle bydd y Comisiynydd y Gymraeg yn dyfarnu. Un o’r math yw:

  • dyfarnu ar ymchwiliad statudol i fethiant posib i gydymffurfio â safonau

Pan yn dyfarnu ar ymchwiliad statudol bydd y Comisiynydd yn rhoi gwybod i’r sefydliad a’r achwynydd am ei dyfarniad drwy gyflwyno hysbysiad penderfynu iddynt.

Cyn dyfarnu’r derfynol ar ymchwiliad statudol bydd y Comisiynydd yn rhoi cyfle i’r sefydliad a’r achwynydd wneud sylwadau ar unrhyw gynigion sydd ynghlwm â’r dyfarniad y mae’n yn bwriadu ei roi.  


 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau