Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Camau gweithredu

 

Ar ddiwedd ymchwiliad statudol i amheuaeth o fethiant i gydymffurfio â safon, os dyfarnir bod sefydliad wedi methu â chydymffurfio bydd Comisiynydd y Gymraeg yn mynd ati i benderfynu pa gamau gweithredu sydd i’w cymryd.

Gall y Comisiynydd weithredu drwy un neu ragor o’r dulliau canlynol:

  • adfer cydymffurfiaeth yn sgil y methiant
  • gorfodi cydymffurfiaeth yn sgil y methiant 
  • gosod cosb sifil am y methiant.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau