Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Apelau gafodd eu gwneud

 

Gall sefydliad apelio i Dribiwnlys y Gymraeg os yw’n anfodlon â dyfarniad Comisiynydd y Gymraeg ei fod wedi methu a chydymffurfio â safon wedi ymchwiliad. Gall sefydliad hefyd apelio yn erbyn unrhyw gamau gorfodi a osodir gan y Comisiynydd ar y sail eu bod yn afresymol neu’n anghymesur.

Rhestrir unrhyw apelau a gafodd eu gwneud yn y Gofrestr Camau Gorfodi.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau