Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg

Os ydych chi’n defnyddio’r Gymraeg gydag un neu fwy o bobl eraill yng Nghymru, mewn sgwrs neu’n ysgrifenedig, a bod y person neu’r bobl eraill hefyd yn dymuno i’r drafodaeth ddigwydd yn Gymraeg, yna dylai fod gennych ryddid i barhau i ddefnyddio’r Gymraeg heb ymyrraeth.
 
Os oes rhywun yn dweud wrthych na ddylech ddefnyddio’r Gymraeg, neu ddweud y byddwch yn dioddef neu’n achosi anfantais am ddefnyddio’r Gymraeg, yna mae’n bosibl eu bod yn ymyrryd â’ch rhyddid.
 
Os yw hyn yn digwydd, gallwch chi ysgrifennu atom i ddisgrifio’r achos a nodi pwy oedd yn gyfrifol am ymyrryd â’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg.  Wedyn, fe wnawn ni ystyried y dystiolaeth ac ystyried cynnal ymchwiliad i ddyfarnu a fu ymyrraeth â’r rhyddid a rhoi cyngor i geisio atal hyn rhag digwydd eto.
 
Gallwch wneud cais drwy drwgwblhau’r ffurflen hon

 

Cliciwch yma i weld adroddiadau ymchwiliadau ydym wedi eu cynnal i honiadau o ymyrraeth â'r rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg.

Edrychwch ar y fideo isod i weld enghraifft o ymyrraeth â'r rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg, a beth i'w wneud os yw hyn yn digwydd i chi. 

 

 Rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau