Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Y gyfraith

Mae adrannau 8-10 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn caniatáu i Gomisiynydd y Gymraeg gychwyn neu ymyrryd mewn achos cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Gellir hefyd ddarparu cymorth cyfreithiol i unigolyn.  Mae’r dudalen hon yn cynnwys dogfen fframwaith sy’n egluro sut y bydd Comisiynydd y Gymraeg yn defnyddio’i bwerau:
 
 
Yn ogystal rhestrir dyfarniadau achosion cyfreithiol perthnasol ar y dudalen hon.  
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau