Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Mae gen i hawl

 
Ers 30 Mai, 2019 mae dyletswydd newydd ar fyrddau iechyd yng Nghymru i gynnig gwasanaethau’n Gymraeg i gleifion, ac i weithio tuag at gynyddu’r ddarpariaeth Gymraeg ar draws Cymru.

Mae’r hawliau hynny yn cael eu creu o ganlyniad i osod dyletswyddau iaith, sy’n cael eu galw’n ‘safonau’ ar sefydliadau sy’n ymwneud gydag iechyd. 

Mae'r union hawliau yn amrywio o sefydliad i sefydliad, os hoffech chi wybod yn union beth yw eich hawliau, cliciwch yma

 Ond, yn gyffredinol, mae gennych chi hawl i gael cynnig defnyddio’r Gymraeg mewn

1.       Gohebiaeth (e.e. llythyr apwyntiad)
2.       Galwadau ffôn
3.       Ffurflenni
4.       Gwefannau ac apiau
5.       Cyrsiau
6.       Derbynfeydd
7.       Cyfarfod i drafod anghenion iechyd a gofal (‘Cynhadledd achos’)
8.       Arhosiad yn yr ysbyty

Os hoffech glywed straeon am bwysigrwydd y Gymraeg yn y maes iechyd, cliciwch yma.
 
Sefydliadau eraill sydd o dan safonau
 
Mae gan fyfyrwyr hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u prifysgol neu goleg ers 1 Ebrill 2018.  Mae'r union hawliau yn amrywio o sefydliad i sefydliad, ond mae llawer ohonynt yr un fath ledled Cymru.
 
Am fanylion llawn yr hawliau yn eich prifysgol neu goleg chi, cysylltwch gyda’r swyddog sy’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn y brifysgol neu goleg, neu gallwch edrych ar ‘hysbysiad cydymffurfio’ (sef y ddogfen gyfreithiol sydd yn nodi y safonau penodol) eich coleg neu brifysgol.
 
Mae amryw o sefydliadau eraill, gan gynnwys Cynghorau Sir, Parciau Cenedlaethol, sefydliadau cenedlaethol (megis Cyngor Celfyddydau, BBC, yr Ardd Fotaneg ac ati), trwbiwnlysoedd a'r gwasanaethau brys, o dan safonau. 
 
Mae hynny yn golygu fod gennych chi hawl i ddefnyddio eich Cymraeg pan ydych chi'n cysyllu gyda nhw. 
 
Gallwch fynd i’r dudalen sy'n cynnwys yr holl hysbysiadau cydymffurfio yma.
 
 #maegenihawl
 
 
 

 Youtube WebPart

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau