Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Mae gen i hawl

 
Ers 1 Ebrill 2018, mae gan fyfyrwyr colegau a phrifysgolion yng Nghymru hawliau cyfreithiol i ddefnyddio’r Gymraeg.
Mae’r hawliau hynny yn cael eu creu o ganlyniad i osod ‘safonau’ ar brifysgolion, colegau a sefydliadau addysgol yng Nghymru. Mae'r union hawliau yn amrywio o sefydliad i sefydliad, ond mae llawer ohonynt yr un fath ledled Cymru.
 
Rydym yn cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r hawliau hyn ac er mwyn cael un neges glir ar draws Cymru, rydym wedi dewis y 10 hawl sydd gan fyfyrwyr yn y mwyafrif o golegau a phrifysgolion, er y gall amserlen ac union fanylion fod yn wahanol.
 
Y deg hawl hynny ydy:

 

  • Llythyrau yn Gymraeg
  • Gwneud cais am gymorth ariannol yn Gymraeg
  • Llyfryn croeso yn Gymraeg
  • Prosbectws yn Gymraeg
  • Tiwtor personol sy’n siarad Cymraeg
  • Gwasanaeth cwnsela yn Gymraeg
  • Cyfarfodydd yn Gymraeg
  • Tystysgrifau yn Gymraeg
  • Cyflwyno gwaith ysgrifenedig yn Gymraeg (**hwn yn ddibynnol ar y corff arholi)
  • Ffurflenni yn Gymraeg
 
Am fanylion llawn yr hawliau yn eich prifysgol neu goleg chi, cysylltwch gyda’r swyddog sy’n gyfrifol am yr iaith Gymraeg o fewn y brifysgol neu goleg, neu gallwch edrych ar ‘hysbysiad cydymffurfio’ (sef y ddogfen gyfreithiol sydd yn nodi y safonau penodol) eich coleg neu brifysgol.
 
Gallwch fynd i’r dudalen sydd yn cynnwys yr holl hysbysiadau cydymffurfio yma.
 
 
#MAEGENIHAWL
 
 

 Youtube WebPart

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau