Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cynlluniau iaith Gymraeg


Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn rhoi sail gyfartal i’r Gymraeg a’r Saesneg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Mae’n gosod dyletswydd ar y sector cyhoeddus i drin y ddwy iaith yn gyfartal wrth ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd.

Dan y Ddeddf, rhaid i sefydliadau cyhoeddus baratoi cynllun iaith i egluro pa wasanaethau fyddant yn eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Er enghraifft, gall cynllun iaith egluro sut y bydd sefydliad yn ymateb i alwadau ffôn, llythyrau neu e-byst gan siaradwyr Cymraeg. Gall hefyd ddisgrifio sut y defnyddir y Gymraeg ar arwyddion, ffurflenni a chyhoeddiadau. 

Cydymffurfio
Rhan o waith Comisiynydd y Gymraeg yw sicrhau bod sefydliadau yn cydymffurfio â’u cynlluniau iaith. Mae Fframwaith Rheoleiddio’r Comisiynydd, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2016, yn egluro sut y bwriada’r Comisiynydd gynnal ei gwaith o reoleiddio cynlluniau iaith Gymraeg o’r dyddiad hwnnw ymlaen.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau