Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyno cwyn

Os ydych chi wedi methu â derbyn gwasanaeth Cymraeg gan sefydliad cyhoeddus, neu os ydych chi’n anfodlon â safon y gwasanaeth Gymraeg a dderbynioch, mae’n bosib y gallwch gwyno i Gomisiynydd y Gymraeg.

Gallwch wneud cwyn i’r Comisiynydd

  • am fethiant sefydliad i gydymffurfio â safon
  • am fethiant sefydliad i weithredu ei gynllun iaith
  • neu os ydych chi’n teimlo bod rhywun wedi ymyrryd a ’ch rhyddid i ddefnyddio’r
    Gymraeg.

Disgwylir i chi gyflwyno eich cwyn o fewn 12 mis ar ôl dod yn ymwybodol o’r broblem.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau