Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg

 
Mae gan bawb hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg. Mae'r hawliau hyn yn creu cyfleoedd i weld, clywed a defnyddio'r iaith ym mhobman o'n cwmpas:
 
  • mewn llythyr
  • ar y ffôn
  • ar-lein
  • wyneb yn wyneb.
 
Beth bynnag eich oed neu eich cefndir, lle bynnag yng Nghymru ydych chi'n byw, mae gennych chi hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg.
 
Gyda pha sefydliadau mae gennych hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg? 
Ar hyn o bryd, mae gennych hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymwneud â 78 o sefydliadau. Mae'r rhain yn cynnwys eich cyngor sir, Llywodraeth Cymru, y parciau cenedlaethol, sefydliadau cyhoeddus cenedlaethol, heddluoedd, gwasanaethau tân ac achub a mwy. Dros amser fe fydd hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg gyda mwy o sefydliadau, a byddwn yn diwygio'r dudalen hon i adlewyrchu hynny.
 
 
Beth yw sail yr hawliau?
Mae'r Comisiynydd yn gosod safonau'r Gymraeg ar sefydliadau, sef rhestr o'r pethau y mae'n rhaid iddynt eu darparu a'u gwneud yn Gymraeg. Y safonau hyn sy'n creu'r hawliau i unigolion. Mae gwahanol fathau o safonau. Y rhai mwyaf cyffredin ydy’r safonau sy’n dweud bod rhaid cynnig y gwasanaethau yma yn Gymraeg.
 
Gallwch ddysgu mwy am safonau'r Gymraeg drwy glicio yma.

Be sy’n digwydd os nad ydw i’n gallu defnyddio’r Gymraeg?
Os nad ydych wedi gallu derbyn gwasanaeth Cymraeg boddhaol, gallwch gwyno wrth y Comisiynydd. Mae hyn yn hawl.

Er mwyn darllen am eich hawl i gwyno, neu os am wneud cwyn, cliciwch y botwm yma:
 
 
 
Fideo
(Er mwyn gweld is-deitlau Cymraeg ar y fideo hon cliciwch ar fotwm gosodiadau (‘settings’)  YouTube a dewisiwch Subtitles/CC, yna  Welsh – Cymraeg)
 

 Hawliau i bawb

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau