Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Canllawiau

​Cyhoeddwyd canllawiau statudol ‘Cynlluniau Iaith Gymraeg – Eu paratoi a’u cymeradwyo yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993’  i gynghori sefydliadau ar gynnwys cynlluniau iaith a sut i’w gweithredu. Mae’r canllaw yn egluro pa faterion y dylai sefydliadau eu hystyried a’r mathau o fesurau y dylent eu cymryd er mwyn gweithredu’r egwyddor o gydraddoldeb yn y Ddeddf.
 
Er enghraifft, gall cynllun egluro sut y bydd sefydliad yn ymateb i alwadau ffôn, llythyrau neu e-byst gan siaradwyr Cymraeg. Gall hefyd disgrifio sut y defnyddir y Gymraeg ar arwyddion, ffurflenni a chyhoeddiadau.
 
Yn achlysurol, mae Comisiynydd y Gymraeg yn cyhoeddi cyngor i gyrff sydd â chynlluniau iaith sy’n ategu’r canllaw statudol. Diben y dogfennau cyngor hyn yw cynorthwyo sefydliadau i gydymffurfio â’r cynllun iaith.
 
Safonau
Pan bydd sefydliadau cyhoeddus sydd â chynllun iaith yn dod yn ddarostyngedig i safonau, bydd codau ymarfer yn cael eu cyhoeddi i’w cynorthwyo.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau