Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Canlyniadau chwilio cyhoeddiadau

 
Chwilio'n fanylach:

Canlyniadau 1-20 o 202 yn Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill

Teitl y ddogfenCategoriDyddiad cyhoeddi
Ymateb y Comisiynydd i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif [Y Sector Iechyd]) 2016Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill14/12/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Bil y Gymraeg - Papur GwynYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill17/11/2017
Sefyllfa S4CYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill14/11/2017
Ymateb i ymchwiliad ‘Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i Brexit’Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill08/11/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Papur Gwyn ‘Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol – Ansawdd a Llywodraethiant ym maes iechyd a gofal yng Nghymru’Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill17/10/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad Gofal Cymdeithasol Cymru: Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-22Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill17/10/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ddogfennau ymgynghori Rhaglen newid ar gyfer addysg y Cyngor Nyrsio a BydwreigiaethYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill17/10/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i'r ymgynghoriad i Ddiwygio Etholiadol ym maes Llywodraeth Leol yng NghymruYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill02/10/2017
Ymateb i ymgynghoriad gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i Werthu Cymru i'r BydYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill05/09/2017
Ymateb Comisynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar yr ymchwiliad i’r amgylchedd hanesyddolYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill29/08/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i ymgynghoriad ar gam 2 y broses o roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waithYmateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill02/08/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â sefydliadau eraill at Ysgrifennydd Cabinet - Strategaeth Dementia i Gymru Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Ymchwiliad Prentisiaethau yng Nghymru 2017 at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Mai, 2017Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i Ymchwiliad Prentisiaethau yng Nghymru 2017 at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Ebrill, 2017Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg: Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Cynulliad Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i Ymgynghoriad ar Ddyfodol S4C Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Ymateb Comisiynydd y Gymraeg i’r Bil Cymru Arfaethedig at yr Ysgrifennydd Gwladol Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill23/06/2017
Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal yng Nghymru – tystiolaeth Comisiynydd y Gymraeg Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriadau sefydliadau eraill08/05/2017

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau