Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

 

Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg

Adroddiad Sicrwydd 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg

Nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnydd o’r iaith Gymraeg a’i gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

Bwriad cyhoeddi yr adroddiad hwn yw rhoi cymorth i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru i ddeall beth yw realiti profiad siaradwyr Cymraeg wrth iddynt ddefnyddio’r gwasanaethau hynny. Gobaith y Comisiynydd yw y bydd cyflwyno ei chanfyddiadau’n sbarduno sefydliadau i sianelu eu hymdrechion yn effeithiol er mwyn gwella profiad defnyddwyr y Gymraeg.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r sefyllfa o safbwynt y defnyddiwr ar sail canfyddiadau cyfres o arolygon siopwr cudd a thematig a gynhaliwyd yn ystod 2015-16. Mae’n datgelu pa gyfleoedd a diffyg cyfleoedd oedd ar gael i bobl oedd naill ai’n gorfod neu’n dewis defnyddio’r Gymraeg.

Cyhoeddir yr adroddiad yn unol ag adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad: Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau