Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cydymffurfio gyda safonau’r Gymraeg

Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am reoleiddio cydymffurfedd â safonau’r Gymraeg. Mae Fframwaith Rheoleiddio’r Comisiynydd, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2016, yn egluro sut y bwriada’r Comisiynydd gynnal ei gwaith o reoleiddio safonau’r Gymraeg o’r dyddiad hwn ymlaen.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau