Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cwynion


Os yw eich cwyn yn ymwneud â sefydliad sy’n gorfod glynu at safonau bydd y Comisiynydd yn edrych i weld a oes ganddi hawl i’w hystyried. Rhaid i’ch cwyn fod yn ysgrifenedig, oni bai bod eich amgylchiadau personol chi’n golygu na allwch wneud hyn. Disgwylir i chi gyflwyno eich cwyn i’r Comisiynydd o fewn 12 mis ar ôl dod yn ymwybodol o’r broblem.

Beth fydd y Comisiynydd yn ei wneud ar ôl derbyn eich cwyn?
Os gall y Comisiynydd ystyried eich cwyn bydd yn cysylltu â’r sefydliad dan sylw i ofyn am wybodaeth bellach er mwyn dilysu’r gŵyn. Os yw’r Comisiynydd yn fodlon bod amheuaeth bod y sefydliad wedi methu â glynu at safon bydd yn cynnal ymchwiliad.

Os yw’r Comisiynydd yn penderfynu bod sefydliad wedi methu â glynu at safon caiff argymell yr hyn ddylai’r sefydliad ei wneud er mwyn gwella’r sefyllfa ac, mewn rhai achosion, caiff osod camau gorfodi neu roi cosb sifil i’r sefydliad.

Apelio neu ofyn am adolygiad o benderfyniad y Comisiynydd
Os ydych chi’n anfodlon ag ymateb y Comisiynydd i’ch cwyn mae’n bosibl bod gennych hawl gyfreithiol i apelio neu ofyn am adolygiad o’r penderfyniad hwnnw.

Tribiwnlys y Gymraeg sy’n gyfrifol am wrando ar geisiadau am adolygu
penderfyniadau’r Comisiynydd. Bydd y Comisiynydd yn rhoi gwybod i chi
os oes gennych hawl i apelio’r Tribiwnlys

 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau