Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cwynion

Os yw aelod o’r cyhoedd wedi methu â derbyn gwasanaeth Cymraeg gan sefydliad cyhoeddus, gallant gyflwyno cwyn i Gomisiynydd y Gymraeg. Caiff y Comisiynydd ystyried y gŵyn os oes tystiolaeth nad yw’r sefydliad wedi darparu gwasanaeth yn unol â’i gynllun iaith.

Cyflwyno cwyn am weithrediad cynllun iaith Gymraeg
Fel arfer bydd disgwyl i’r achwynydd gyflwyno’r gŵyn i’r sefydliad yn gyntaf, er mwyn rhoi cyfle rhesymol iddo ymateb. Cred y Comisiynydd fod 12 wythnos yn gyfnod rhesymol i sefydliad ddarparu ymateb terfynol i’r gŵyn.

Disgwylir i’r achwynydd gyflwyno’r gŵyn o fewn 12 mis ar ôl dod yn ymwybodol o’r broblem. Er hynny, gall y Comisiynydd ymchwilio i gŵynion sydd ddim yn cwrdd â’r gofynion hyn os yw’r gwyn yn un brys, neu’n dangos methiant difrifol gan sefydliad i weithredu ei gynllun iaith.

Datrys cwyn am weithrediad cynllun iaith Gymraeg
Os gall y Comisiynydd ymchwilio i’ch cwyn, bydd yn gweld a ellir datrys y mater yn anffurfiol trwy drafod â’r sefydliad. Os nad yw hyn yn bosib - yn enwedig os yw’r gŵyn yn amlygu methiant difrifol ar ran y sefydliad i weithredu ei gynllun iaith - bydd y Comisiynydd yn cynnal ymchwiliad statudol.

Os yw’r Comisiynydd yn canfod bod sefydliad wedi methu â gweithredu ei gynllun iaith caiff

  • wneud argymhellion ar beth y dylai’r sefydliad ei wneud er mwyn gwella’r sefyllfa
  • chyhoeddi adroddiad ar yr ymchwiliad i’r gŵyn.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau