Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Meri Huws / y Comisiynydd

Meri Huws

 

  • Astudiodd y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth
  • Astudiodd radd uwch yng Ngholeg y Santes Ann, Rhydychen a hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol

Swyddi blaenorol

Dechreuodd Meri Huws ei gyrfa fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghaernarfon

1984 – 1989 Darlithydd yn y Coleg Normal, Bangor
1989 – 1997 Darlithydd ym Mhrifysgol Casnewydd
1997 – 1999 Gweithio yn Swyddfa Academaidd Prifysgol Dinas Dulyn
1999 – 2009 Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor
2009 – 2012 Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
2012 –  Comisiynydd y Gymraeg

Arall

1981 – 1983 Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
1993 – 1997 Aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg
2004 – 2012 Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Gair gan y Comisiynydd

'Byddaf yn llais dros yr iaith Gymraeg, yn eiriol dros siaradwyr Cymraeg. Dyna fy addewid.

Wrth baratoi i fynd i’r afael â’r dasg fawr sydd o fy mlaen, fy ngweledigaeth yw Cymru lle mae’r Gymraeg yn gwbl ganolog mewn bywyd cyhoeddus, lle mae gan siaradwyr Cymraeg hyder i ddefnyddio’r iaith, ac ymddiriedaeth yn y gyfraith i unioni unrhyw gam a ddaw i’w rhan am ddefnyddio’r Gymraeg.

Rwy’n gwerthfawrogi’r cyfle unigryw hwn i fynd â’r Gymraeg ymlaen i gyfnod newydd ac yn edrych ymlaen yn fawr iawn at agor pennod gyffrous arall yn ei hanes.'

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau