Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Treuliau a lletygarwch

 

Mae’r adran hon yn rhoi manylion ar letygarwch a threuliau a hawliwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Noder fod y wybodaeth sydd yn y ffurflenni treuliau ar ochr dde’r sgrin wedi ei chasglu ar sail cyfrifo arian h.y. mae e wedi ei gofnodi ar sail pryd yr hawliwyd yr anfonebau yn hytrach na phryd y gwariwyd y gost.

 

 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau