Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Llyfr IALC

Dyfal donc a dyrr y garreg: Gwaith Comisiynydd y Gymraeg yn sicrhau hawliau siaradwyr Cymraeg ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 2012–19
 
 sefydliadau’r maes iechyd yn ddarostyngedig i safonau’r Gymraeg ers mis Mai 2019, mae’r bennod hon yn rhoi trosolwg o’r daith a’n harweiniodd i’r fan lle mae dyletswyddau statudol yn ymwneud â’r Gymraeg wedi eu gosod ar gyrff iechyd yng Nghymru heddiw. O ddylanwad Aneurin Bevan a’i brofiad o’r pyllau glo wrth sefydlu’r GIG yn 1948 i gyhoeddi Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) ar gyfer cyrff iechyd yn 2018 gan Weinidogion Cymru, dyma fynd i’r afael â’r datblygiadau o ran y Gymraeg yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol yng nghyd-destun Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac yna Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
 
Trafodir yma hefyd waith ymchwil Comisiynydd y Gymraeg yn y maes, canfyddiadau’r ymchwil a’i ddylanwad ar benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru ac ar agweddau’r cyhoedd, gan roi sylw penodol i ymholiad y Comisiynydd i’r Gymraeg mewn gofal sylfaenol ac i’r adroddiad diweddaraf ar ofal dementia i siaradwyr Cymraeg. Ceir golwg ar ambell astudiaeth achos ddylanwadol a chraffu ar fframweithiau strategol y llywodraeth. Wrth ddathlu’r camau breision sydd wedi eu cymryd ar y daith, mae lle hefyd i ystyried yr heriau a’r problemau sy’n parhau i wynebu siaradwyr Cymraeg wrth iddynt geisio gofal meddygol neu gymdeithasol yn eu dewis iaith yng Nghymru.
 
Dyma addasiad Cymraeg o bennod wreiddiol Lowri W. Williams (Comisiynydd y Gymraeg), ‘Dyfal donc a dyrr y garreg: The Welsh Language Commissioner’s work in ensuring the rights of Welsh speakers in the field of health and social care 2012-19’ a gyhoeddwyd yn y gyfrol Constitutional Pioneers: Language Commissioners and the Protection of Official, Minority and Indigenous Languages (Montreal, Canada: Éditions Yvon Blais, 2019).
 
Ceir rhagor o wybodaeth am y gyfrol hon ar wefan Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith.
 

 Publication WebPart

 
CymraegPennod 'Dyfal donc a dyrr y garreg'19/08/2019
Pennod o : Constitutional Pioneers - Language Commissioners and the Protection of Official, Minority and Indigenous Languages
pdfLawrlwytho

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau