Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cynhadledd Caerdydd 2017

Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol y gymdeithas yng Nghaerdydd fis Mai 2017. Thema’r gynhadledd oedd ‘Iaith Gwaith: Pwysigrwydd technoleg a chynllunio strategol i’r gweithle dwyieithog’ lle cafwyd cyfraniadau gan siaradwyr rhyngwladol yn ogystal â siaradwyr o Gymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am y gynhadledd a’r siaradwyr yma.

Dyma ddolen at luniau swyddogol y gynhadledd: Lluniau swyddogol.
 
Mae modd darllen prif anerchiad y gynhadledd gan Graham Fraser, Cyn-gomisiynydd Ieithoedd Swyddogol Canada, drwy ddilyn y ddolen yma at wefan y Gymdeithas (cyhoeddiad Saesneg yn unig): Araith Graham Fraser.
 
Mae modd ichi hefyd wylio sesiynau’r gynhadledd yn llawn (ag isdeitlau) drwy ddilyn y dolenni isod:
 
 
3.    Ysgol Hamadryad
 

Dymuna'r Comisiynydd ddiolch i VTCT, prif noddwyr y gynhadledd, am nawdd hael tuag at y digwyddiad hwn.

Diolch hefyd i Linguaskin am noddi'r digwyddiad.


Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau