Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020

Mae’r Cynllun hwn yn nodi cyfeiriad y Comisiynydd o ran cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer 2017-2020 ar ffurf pedair amcan. Dyma sut mae Comisiynydd y Gymraeg yn sicrhau ei bod yn cydymffurfio efo Deddf Cydraddoldeb 2010.

Cliciwch yma i ddarllen y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau