Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymgynghoriad

Yma gallwch dderbyn gwybodaeth am ymgynghoriadau penodol, a sut i ymateb i’r ymgynghoriadau yma.
 

Mae gofyn i Gomisiynydd y Gymraeg lunio adroddiad bob pum mlynedd ar sefyllfa’r iaith Gymraeg yn y cyfnod hwnnw, yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’r adroddiad cyntaf o’i fath yn ymdrin â'r cyfnod rhwng sefydlu swyddfa’r Comisiynydd yn 2012 a 2015, gan ddadansoddi canlyniadau Cyfrifiad 2011 a goblygiadau’r canlyniadau hynny i sefyllfa’r iaith. Gallwch ddarllen ein hadroddiad 5-mlynedd diwethaf, Sefyllfa’r Iaith Gymraeg 2012-2015, a'r crynodeb o’r adroddiad drwy glicio ar y dolenni ar y dde.
 
Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer yr adroddiad 5-mlynedd nesaf, ar gyfer y cyfnod rhwng 2016–20, eisoes wedi dechrau. Yn rhan o hynny hoffem ofyn am eich barn a’ch syniadau chi er mwyn sicrhau bod yr adroddiad nesaf ar sefyllfa’r Gymraeg o ddiddordeb a defnydd gwirioneddol i chi. Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud a’n galluogi ninnau i gynrychioli llais sefydliadau a’r cyhoedd yng Nghymru wrth adrodd ar sefyllfa’r Gymraeg rhwng 2016–20. Cewch ragor o wybodaeth am adroddiad 5 mlynedd y Comisiynydd yma.  

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed am:
 
  • eich barn ar yr adroddiad 5-mlynedd diwethaf
  • beth hoffech chi ei weld yn yr adroddiad nesaf
  • unrhyw waith ymchwil neu adroddiadau perthnasol rydych chi’n gyfrifol amdanynt yr hoffech i ni eu hystyried
  • beth fyddai’n gwneud yr adroddiad yn ddefnyddiol neu’n berthnasol i chi a’ch sefydliad
 
Neu anfonwch eich ymatebion ysgrifenedig at Dr Eleri James eleri.james@comisiynyddygymraeg.cymru gan ddefnyddio'r pennawd 'Adroddiad 5-mlynedd' cyn 4 Hydref 2019.

I ddeall sut mae Comisiynydd y Gymraeg yn casglu, cadw ac yn defnyddio eich data personol, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd.
CymraegSefyllfa'r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg (Crynodeb)16/08/2016
Sefyllfa'r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg (Crynodeb)
pdfLawrlwytho
CymraegSefyllfa'r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg17/11/2016
Sefyllfa'r Iaith Gymraeg 2012-2015: Adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg
pdfLawrlwytho

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau