Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Statws swyddogol y Gymraeg

 

Mae statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru.
Datgenir hyn ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Nid yw’r Mesur yn effeithio ar statws y Saesneg yng Nghymru.

Beth mae statws swyddogol yn ei olygu?
Mae gan statws swyddogol y Gymraeg effaith gyfreithiol, ac mae’n golygu na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Gellir gweld cyfeiriadau cynharach at statws y Gymraeg yng Nghymru yn:

  • Deddf Llywodraeth Cymru 2006, adrannau 35(1), 78(1) a (2) a 156(1), a pharagraff 8(3) o Atodlen 2
  • Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, Rhan 2, ac adrannau 22, 24, 25, 26, a 27(1) a (2)

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau