Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Panel Cynghori

Caiff y Comisiynydd ymgynghori â’r Panel Cynghori ynghylch unrhyw fater.

Penodi’r Panel Cynghori

Gweinidogion Cymru sydd yn penodi aelodau’r panel. Rhaid i’r panel gynnwys rhwng 3 a 5 aelod bob amser, a bydd yr aelodau’n dal y swydd am 3 blynedd.

I wybod mwy am waith y Panel Cynghori, gweler Atodlen 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Aelodau'r Panel Cynghori

Yr aelodau ar hyn o bryd yw Dr Heledd Iago, Nick Speed a Meinir Davies.

Bywgraffiadau aelodau'r Panel Cynghori  

Dr Heledd Iago
Yn wreiddiol o’r Rhyl aeth Heledd Iago i Brifysgol Aberystwyth i astudio ei gradd gyntaf mewn Biocemeg a Geneteg, cyn symud ymlaen i'r Sefydliad Ymchwil Cancr ym Mhrifysgol Bangor i gwblhau ei doethuriaeth. Mae hi bellach yn gweithio yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe  fel darlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Gwyddorau Meddygol ac rhan o grŵp ymchwil Biowybodaeth Genom a Strwythyrol Dr. Jonathan Mullins.

Nick Speed
Mae Nick Speed yn gweithio i Nwy Prydain, ac yn ei swydd fel rheolwr Materion Cyhoeddus, mae'n gofalu am y cysylltiadau gyda rhanddeiliaid gwleidyddol a sefydliadau allanol eraill yng Nghymru a ledled Prydain. 

Bu'n was sifil, gan oruchwylio'r broses o sefydlu swyddfa Cymru ar gyfer y rheolwr ynni, Ofgem. Cyn hynny roedd yn gweithio fel newyddiadurwr yn y cyfryngau print a darlledu.  Roedd yn Olygydd Gwleidyddol ITV Cymru ac roedd ganddo hefyd yr un swydd gyda'r Western Mail a'r South Wales Echo, yn San Steffan. Tra'n byw yn Llundain, bu hefyd yn treulio amser fel newyddiadurwr ar The Sunday Times.

Wedi'i eni a'i fagu yn Swydd Derby, mae'n dysgu Cymraeg - ac yn falch o fod wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn yn ysgol Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd yn 2012.

Mae'n byw yn y Rhath, Caerdydd, lle y bu'n gwasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Tai Cadwyn am dros chwe mlynedd.  Bu hefyd yn lywodraethwr ysgol.

Meinir Davies
Mae'n Gyfarwyddwr gyda chwmni Cyfreithwyr JCP Cyf. yn Abertawe, gydag arbenigedd mewn gwaith Anaf Personol ac Esgeuluster Meddygol. Penodwyd yn Gydlynydd y Gymraeg gyda JCP yn 2012, mewn rôl sy’n cynnwys hyrwyddo’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael i gleientiaid, a chefnogi’r nifer cynyddol o staff Cymreig yn y cwmni. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Cymdeithas Gyfreithiol Abertawe a’r Cylch.

Wedi ei geni a’i magu yn Abertawe, bu'n astudio’r Gyfraith yn Ne-Ddwyrain a Gogledd-Orllewin Lloegr, a fe gymhwysodd fel Cyfreithiwr ym 1993. Gweithiodd yn Llundain am adeg cyn dychwelyd i Gymru yn 2001.

Yn gyn-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Brynymor, mae bellach yn Lywodraethwr yn Ysgol Gyfun Gwyr ac yn ysgrifennydd Clwb Rhedeg Pontardawe.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau