Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gwybodaeth i fusnesau ac elusennau

 

Un o brif amcanion strategol Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ac mae’n gweithio i annog defnydd o’r Gymraeg ymysg sefydliadau yn y trydydd sector a’r sector preifat ar sail wirfoddol.

Mae uned hybu a hwyluso’r Comisiynydd yn cynnig cyngor a chymorth yn rhad ac am ddim i fusnesau a sefydliadau trydydd sector. Trwy gwblhau Cynllun Hybu’r Gymraeg, mae modd iddynt asesu eu darpariaeth bresennol a chynllunio ar gyfer cynyddu eu defnydd dros amser.

Cewch wybodaeth bellach ar is-wefan Hybu’r Gymraeg, ynghyd ag ymchwil, canllawiau a fideos gan eraill yn rhannu eu profiadau nhw o fuddion y Gymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau