Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cwyno am Gomisiynydd y Gymraeg

Dim ond os bydd unigolyn am gwyno yn erbyn gweithredoedd neu anweithiau’n ymwneud (hynny yw, cwyno am rywbeth y mae'r Comisiynydd wedi'i wneud neu heb ei wneud) ag arfer swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg y bydd yr wybodaeth hon yn berthnasol.

Gall unigolyn gysylltu â’r Comisiynydd i fynegi pryder neu i gyflwyno cwyn a allai fod ganddo ynghylch y gwasanaeth a ddarperir gan y Comisiynydd.

Cyn mynegi pryder neu gyflwyno cwyn, dylid darllen Gweithdrefn Gwyno’r Comisiynydd, sydd ar gael isod:

Gweithdrefn gwyno am weithredoedd Comisiynydd y Gymraeg


Sut i fynegi pryder neu gyflwyno cwyn

  • Dros y ffôn
  • Siarad ag aelod o staff Comisiynydd y Gymraeg sy’n delio â chwynion, gan nodi bod angen iddynt ddelio â’r gŵyn yn ffurfiol
  • Anfon e-bost
  • Ysgrifennu llythyr

Nid ydym yn derbyn cwynion am weithredoedd Comisiynydd y Gymraeg drwy rwydweithiau cymdeithasol.

Mae’r weithdrefn hon wedi ei pharatoi yn unol ag Adran 14 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau