Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Archebu Nwyddau Iaith Gwaith

Bathodyn 'Cymraeg'Os oes gan fusnes, sefydliad neu gwmni staff sy’n siarad Cymraeg, dylech ystyried archebu bathodynnau Iaith Gwaith ar eu cyfer – maent ar gael am ddim ac mae llawer o fanteision o’u defnyddio.

Os ydych yn fusnes neu’n sefydliad trydydd sector, ewch i is-wefan Hybu’r Comisiynydd i ddysgu mwy am y cymorth sydd ar gael yn rhad ac am ddim i’ch cynorthwyo i gynyddu eich defnydd o’r Gymraeg

Archebu nwyddau

Yn anffodus, ni allwn ddosbarthu unrhyw nwyddau ar hyn o bryd.  Ond, os ydych chi eisiau gwneud cais heddiw, fe wnawn ni gadw eich archeb a dosbarthu pan fydd y swyddfeydd yn agor eto gan roi gwybod i chi dros ebost.  Cadwch yn saff!

Gallwch archebu uchafswm o 20 cortyn gwddf/bathodyn a 10 poster drwy'r ffurflen. Dewiswch nifer yr eitemau sydd eu hangen yn y blychau isod.
 
Ar gyfer archebion mwy cysylltwch â'r Comisiynydd ar 0345 6033 221 neu post@comisiynyddygymraeg.cymru.
 

Mae'n bosibl y bydd y Comisiynydd yn cysylltu i wirio archebion sydd i'w hanfon y tu allan i Gymru.

Nwyddau ar-lein

Gallwch lawrlwytho copi o boster, logo a throedyn e-bost Iaith Gwaith trwy glicio ar y dolenni ar ochr dde'r dudalen.

Nwyddau i ddysgwyr

Gallwch archebu nwyddau i ddysgwyr drwy gysylltu â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

 

 Ffurflen archeb

 
Teitl *
Enw Cyntaf *
Cyfenw *
Sefydliad *
Enw'r sefydliad (os yw'n berthnasol) *
Ebost *
Llinell Cyfeiriad 1 *
Llinell Cyfeiriad 2
Llinell Cyfeiriad 3
Tref *
Sir *
Cod Post *
Bathodynnau
Cortynnau gwddf
Posteri
Sticeri
Sut glywsoch chi am 'Iaith gwaith' *
Mewnbynnwch y nodau a ddangosir uchod *Methu â darllen y testun? Cliciwch 'Ailosod’ i gael testun arall. Os byddwch yn parhau i gael problemau, ffoniwch 0345 6033 221 a gallwn eich darparu gyda chod dros y ffôn.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau