Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dirprwy Gomisiynydd

Yn unol ag Adrannau 12 a 13 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae’n ofynnol i Gomisiynydd y Gymraeg benodi person yn Ddirprwy Gomisiynydd. Bydd y Dirprwy Gomisiynydd yn dirprwyo i’r Comisiynydd yn ystod cyfnodau gwyliau a salwch ac ar unrhyw adeg arall ar gais arbennig Comisiynydd y Gymraeg. 

Yn sgil proses fewnol, penodwyd Gwenith Price yn Ddirprwy Gomisiynydd ym mis Tachwedd 2012. Gwenith yw Cyfarwyddwr Cydymffurfio a Gorfodi Comisiynydd y Gymraeg.

 

Gwenith Price
Graddiodd mewn Llenyddiaeth Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor

Mae ganddi gymhwyster ôl radd mewn Arweinyddiaeth Strategol

Swyddi blaenorol 

1987 - 1988    Athrawes Gymraeg, Ysgol Bro Ddyfi, Machynlleth
1989  Athrawes Gymraeg, Ysgol Gyfun Hafren, y Barri 
1990 - 1991  Ymgynghorydd Iaith, ACEN
1991 - 1996  Tiwtor Drefnydd Cymraeg i Oedolion
1996 - 2003  Swyddog Iaith / Swyddog Polisi Corfforaethol, Cyngor Sir Powys
2003 - 2012 Arweinydd Uned / Cyfarwyddwr, Bwrdd yr Iaith Gymraeg

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau