Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein hanes

 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Agorodd swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2012.

Yn ogystal â sefydlu Comisiynydd y Gymraeg, rhoddodd Mesur y Gymraeg statws swyddogol i’r iaith Gymraeg. Mae hyn yn golygu na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru

Sefydlodd y Mesur yr isod hefyd:
 
  • Pwerau i’r Comisiynydd osod safonau ar sefydliadau
  • Rheoleiddio’r sefydliadau hyn, gan sicrhau eu bod yn dilyn y Safonau
  • Swyddogaeth i hybu ac annog y Gymraeg
  • Ymchwilio os ydy rhywun yn rhwystro ar ryddid person i ddefnyddio’r Gymraeg
  • Sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg i wrando ar achosion ar benderfyniadau’r Comisiynydd mewn perthynas â’r Safonau
 
 
Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddarllen is-ddeddfwriaeth Mesur y Gymraeg
  
 


Er bod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 mewn grym, mae rhai rhannau o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 hefyd yn parhau’n weithredol. Mae nifer o wasanaethau gaiff eu rheoli gan adrannau Llywodraeth y DU, yn parhau i weithredu cynlluniau iaith.
 
Roedd rhaid i sefydliadau sy’n gweithredu’r Ddeddf greu cynlluniau iaith Gymraeg. Golyga hyn fod rhaid i sefydliadau lunio dogfennau’n egluro sut maent yn mynd ati i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal.

 
 
 
 


 

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau