Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Deddf yr Iaith Gymraeg 1993

 

Mae Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn sefydlu (cyn belled ag y bo’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol) yr egwyddor (wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru) y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ‘ar y sail eu bod yn gyfartal’.

Mae’r Ddeddf yn:

 • Sefydlu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru, y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal ac yn creu corff o’r enw Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

  Sefydlwyd Bwrdd yr Iaith Gymraeg gan y Ddeddf i hyrwyddo a hwyluso defnyddio’r iaith Gymraeg, Yr oedd y gallu gan y Bwrdd i baratoi a chymeradwyo cynlluniau iaith Gymraeg.

  Diddymwyd y Bwrdd ar 31 Mawrth 2012.

  Trosglwyddwyd nifer o bwerau’r  Ddeddf i Gomisiynydd y Gymraeg.

 

 • Sefydlu trefn cynlluniau iaith

  Mae cynlluniau iaith yn ddogfennau sydd wedi eu llunio gan sefydliadau yn egluro sut maent yn mynd ati i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal yn eu gwaith.

 

 • Egluro sut i ddefnyddio’r Gymraeg mewn achosion cyfreithiol

  a rhoi pwerau i roi enwau Cymraeg i gyrff statudol ayb, a phwerau i bennu ffurflenni Cymraeg.


Mae rhannau o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn dal yn weithredol. Ceir dolen at y ddeddf ar yr ochr dde.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau