Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Adolygiad barnwrol ac achosion cyfreithiol eraill

 

Mae adrannau 8-10 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn caniatáu i Gomisiynydd y Gymraeg gychwyn neu ymyrryd mewn achos cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Gellir hefyd ddarparu cymorth cyfreithiol i unigolyn.  Mae’r dudalen hon yn cynnwys dogfen fframwaith sy’n egluro sut y bydd Comisiynydd y Gymraeg yn defnyddio’i phwerau:

Fframwaith cychwyn neu ymyrryd mewn achos cyfreithiol a darparu cymorth cyfreithiol

Yn ogystal rhestrir dyfarniadau achosion cyfreithiol perthnasol ar y dudalen hon.  

06/03/2014: Y Frenhines ar Gais Comisiynydd y Gymraeg a Cynilion a Buddsoddiadau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau