Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Panel Safoni Enwau Lleoedd

Mae Panel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg yn cynnwys arbenigwyr ym maes enwau lleoedd ac ym maes orgraff y Gymraeg. Mae’r Panel yn dilyn canllawiau penodol wrth lunio’i argymhellion ynghylch ffurfiau safonol enwau lleoedd ac yn cynnig cyngor annibynnol i’r Comisiynydd ar faterion cysylltiedig.
 
 
Dr Dylan Foster Evans
 
Cafodd Dylan ei addysg yn Ysgol Uwchradd Tywyn ac yng Ngholeg Penfro, Caergrawnt, cyn cwblhau PhD yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ar waith y bardd Rhys Goch Eryri. Bu’n gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth cyn ymuno ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, lle mae’n bennaeth er 2017. Mae Dylan yn arbenigo ar ddiwylliant Cymraeg yr Oesoedd Canol ac ar y Gymraeg yn y de-ddwyrain ac mae’n darlithio’n gyhoeddus yn gyson yn y meysydd hyn. Diddordeb arall yw treftadaeth a’r iaith Gymraeg: mae wedi datblygu darpariaeth arloesol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy’n ystyried sut y mae ein cymdeithas gyfoes yn ymdrin â ‘threftadaeth anghyffyrddadwy’, gan gynnwys enwau lleoedd. Mae’n aelod o bwyllgor Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru a phwyllgor y South Wales Record Society.

Gareth A. Bevan
 
Bu Gareth yn darlithio yn Adran y Gymraeg Coleg Prifysgol Gogledd Cymru Bangor rhwng 1971 a 1975 dan yr Athro G. Melville Richards a’r Athro Bedwyr Lewis Jones, dau a gryfhaodd ei ddiddordeb ym maes enwau lleoedd. Treuliodd weddill ei yrfa fel Golygydd Geiriadur Prifysgol Cymru. Etifeddodd oddi wrth ei ragflaenydd, R. J. Thomas, y gwaith o gynghori’r Arolwg Ordnans ynglŷn ag enwau lleoedd Cymraeg ar ran Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru. Wedi iddo ymddeol bu’n Ymgynghorydd Golygyddol i’r Geiriadur, ac yna’n Olygydd Ymgynghorol.
 
Roedd Gareth yn aelod o Dîm Safoni Termau a Thîm Safoni Enwau Lleoedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Ef oedd golygydd cylchlythyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ac mae bellach yn gyfrifol am wefan y gymdeithas. Mae Gareth yn weithgar gyda Chymdeithas Aberaeron, yn gwneud gwaith ymchwil ac yn darlithio ar enwau lleoedd yr ardal. Bu hefyd yn gyfrifol am gyfieithu cyfrol am hanes y dref.

Dr G. Angharad Fychan
 
Mae Angharad yn ymddiddori ym maes enwau lleoedd ers dyddiau coleg lle cyflwynodd draethawd estynedig ar Astudiaeth o Enwau Lleoedd Plwyf Trefeurig yn rhan o'i gradd BA (1993). Aeth yn ei blaen i astudio ar gyfer doethuriaeth gan ysgrifennu Astudiaeth o Enwau Lleoedd Gogledd Cantref Buellt (2001). Mae hi bellach yn Olygydd Hŷn ar staff Geiriadur Prifysgol Cymru ac yn un o sylfaenwyr ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Mae Angharad wedi diddanu amryw o gymdeithasau â darlithoedd ar enwau lleoedd gan gynnwys Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, y Society for Name Studies in Britain and Ireland a Chymdeithas Hanes Ceredigion. Mae hi hefyd yn ysgrifennu colofn fisol ar enwau lleoedd ym mhapur bro Y Tincer er 2013.

Yr Athro Emeritws Hywel Wyn Owen
 
Cyn ymddeol roedd Hywel yn Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Enwau Lleoedd Cymru, Prifysgol Bangor. Ymddiddora’n arbennig mewn enwau sy’n dangos dylanwad y Gymraeg a’r Saesneg ar ei gilydd ac mae’n awdur ar sawl cyfrol sy’n olrhain tarddiad ac ystyr enwau lleoedd. Mae ei gyhoeddiadau amlycaf yn y maes yn cynnwys Hanes Enwau Lleoedd (Canolfan Astudiaethau Addysg, Aberystwyth, 1990), The Place-Names of East Flintshire (Gwasg Prifysgol Cymru, 1994), The Place-Names of Wales (Gwasg Prifysgol Cymru, 1998 ac argraffiad diwygiedig yn 2015), Dictionary of the Place-Names of Wales ar y cyd â Richard Morgan (Gwasg Gomer, 2007 ac ailargraffwyd yn 2008), a Place-Names of Flintshire ar y cyd â’r diweddar Ken Lloyd Gruffydd (Gwasg Prifysgol Cymru, 2017). Mae Hywel yn un o sefydlwyr Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, mae’n Is-Lywydd Anrhydeddus yr English Place-Name Society ac yn Gyn-Lywydd y Society for Name Studies in Britain and Ireland.

Geraint Sion Williams
 
Mae Geraint yn gweithio i Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru ers ei sefydlu yn 2005, a chyn hynny bu'n gweithio i Wasanaeth Cyfieithu'r Cynulliad Cenedlaethol rhwng 2000 a 2005. Er 2015 ef yw Terminolegydd Gwasanaeth Cyfieithu'r Llywodraeth ac mae'n gyfrifol am gynnal a datblygu prosesau safoni termau'r sefydliad. Bu'n ymwneud â'r gwaith safoni enwau lleoedd er 2002, gan gynrychioli Llywodraeth Cymru ar Banel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg, a chyn hynny Dîm Safoni Enwau Lleoedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Bydd Geraint yn cyfrannu sylwadau ac arbenigedd ar ran sefydliad cenedlaethol sy'n un o brif ddefnyddwyr enwau lleoedd yn y ddwy iaith.
 
Yr Athro Ann Parry Owen
 
Cafodd Ann ei haddysg yn Ysgol Dinas Brân, Llangollen, ac yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle graddiodd yn y Gymraeg cyn ennill doethuriaeth am ei hastudiaeth o farddoniaeth Cynddelw Brydydd Mawr (c.1155-c.1190). Mae’n aelod o staff y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd lle mae wedi cyfrannu at sawl prosiect ymchwil yn ymwneud â barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Ann yw Golygydd Cyffredinol Cyfres Beirdd yr Uchelwyr a Gwefan Guto’r Glyn. Mae hi hefyd bellach yn Olygydd Hŷn Geiriadur Prifysgol Cymru, yn Olygydd Bwletin Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ac yn aelod o bwyllgor y gymdeithas honno. Mae Ann yn arbenigo ar iaith a gramadeg y Gymraeg yn ogystal â barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol ac mae wedi ei hethol yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru. 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau