Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Gallwch lawrlwytho'r rhestr gyfan ar ffurf CSV neu ddefnyddio'r gwymprestr i ddewis awdurdod lleol penodol.
 
Ni fydd enwau'r colofnau yn ymddangos yn y ffeil CSV er mwyn sicrhau bod y ffeil yn addas ar gyfer gwahanol fathau o feddalwedd.
 
Dyma drefn y colofnau yn y ffeil CSV:

 
  • Ffurf safonol
  • Ffurf safonol arall (pan fo dwy ffurf yn bodoli)
  • Ffurf Saesneg
  • Math
  • Cyfeirnod grid
  • Awdurdod lleol
  • Dolen at OS OpenNames
Dylid pwysleisio bod y rhestr hon yn cael ei hadolygu a'i diweddaru'n gyson ac na fydd gwybodaeth ym mhob maes o reidrwydd.

 

Ffurflen lawrlwytho

Pe baech yn dymuno derbyn rhagor o wybodaeth am ddiweddariadau i’r rhestr hon byddai croeso ichi gofrestru eich manylion cyswllt isod:

Enw *
Cyfenw *
E-bost *
Mewnbynnwch y nodau a ddangosir uchod *Methu â darllen y testun? Cliciwch ‘Ailosod’ i roi cynnig arall arni. Os byddwch yn parhau i gael anawsterau, ffoniwch 0345 6033 221 a gallwn ddarparu cod ichi dros y ffôn.
​I gael eich tynnu oddi ar y rhestr ddosbarthu yn y dyfodol ac i ddeall rhagor am sut mae Comisiynydd y Gymraeg yn casglu, cadw ac yn defnyddio eich data personol darllenwch yr hysbysiad preifatrwydd drwy ddilyn y ddolen ar waelod y sgrin.

 

© Comisiynydd y Gymraeg (2018)

Mae'r rhestr hon wedi'i thrwyddedu o dan y Drwydded Llywodraeth Agored v3.0 ac eithrio pan nodir yn wahanol.        Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Goron 2018.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau