Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyngor

 
Enwi datblygiadau newydd

Er mai cyfrifoldeb i argymell ffurfiau safonol enwau aneddiadau (pentrefi, trefi a dinasoedd) sydd gan Gomisiynydd y Gymraeg, gall Canllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru fod yn ddefnyddiol wrth fathu enwau ar ddatblygiadau newydd hefyd.

Gall enwi datblygiadau newydd gynnig cyfle i atgyfodi hen enwau hanesyddol neu draddodiadol gan amlygu rhywbeth arbennig am y tirwedd neu am hanes a hunaniaeth lleoliad. Mae’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yn lle gwych i ddechrau chwilio am wybodaeth neu ysbrydoliaeth am enwau hanesyddol i’w defnyddio. Gellid hefyd gysylltu’n uniongyrchol â swyddogion y Comisiwn Henebion sy’n gyfrifol am gynnal y rhestr statudol ar ran Gweinidogion Cymru i ofyn am arweiniad am enwau addas drwy lenwi’r ffurflen ymholiadau ar eu gwefan. Dylid pwysleisio nad yw’r ffurfiau a gofnodir ar y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yn rhai wedi eu safoni o reidrwydd a gallwch gysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg i dderbyn arweiniad ar sut y dylid sillafu’r enwau hyn heddiw.
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau