Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyd-destun a Chanllawiau

Llechi

Gwasanaeth ymgynghorol ar enwau lleoedd

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am ddarparu cyngor i unigolion a sefydliadau o bob math ar ffurfiau safonol enwau lleoedd yng Nghymru. Mae Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru yn adnodd ar-lein y mae modd pori ynddo neu ei lawrlwytho er mwyn dod o hyd i ffurfiau safonol enwau pentrefi, trefi a dinasoedd Cymru.
Mae’r Comisiynydd wedi cynnull panel o arbenigwyr er mwyn cefnogi’r gwaith hwn. Bydd y Panel Safoni Enwau Lleoedd yn ystyried ystyr, hanes a tharddiad yr enwau lleoedd ynghyd â'r defnydd cyfredol ohonynt wrth lunio'r argymhellion a geir yn y Rhestr. Bydd y Panel hefyd yn defnyddio Canllawiau penodol y gellir eu gweld drwy ddilyn y ddolen ar ochr dde'r ddalen. Gallwch ddarllen rhagor am aelodau’r Panel Safoni Enwau Lleoedd yma.
Lansiwyd y Rhestr ar 20 Mehefin 2018 ac mae’n parhau i dyfu. Os na allwch ddod o hyd i enw lle ar y Rhestr neu os dymunwch gyflwyno adborth neu sylwadau ar yr adnodd, gallwch ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau i gysylltu â’r Comisiynydd. Mae croeso ichi hefyd gysylltu er mwyn trafod prosiectau perthnasol neu er mwyn holi am faterion yn ymwneud ag enwau lleoedd drwy anfon neges at post@comisiynyddygymraeg.cymru.
 
Enwi datblygiadau newydd

Er mai cyfrifoldeb i argymell ffurfiau safonol enwau aneddiadau (pentrefi, trefi a dinasoedd) sydd gan Gomisiynydd y Gymraeg, gall Canllawiau Safoni Enwau Lleoedd Cymru fod yn ddefnyddiol wrth fathu enwau ar ddatblygiadau newydd hefyd.

Gall enwi datblygiadau newydd gynnig cyfle i atgyfodi hen enwau hanesyddol neu draddodiadol gan amlygu rhywbeth arbennig am y tirwedd neu am hanes a hunaniaeth lleoliad. Mae’r Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yn lle gwych i ddechrau chwilio am wybodaeth neu ysbrydoliaeth am enwau hanesyddol i’w defnyddio. Gellid hefyd gysylltu’n uniongyrchol â swyddogion y Comisiwn Henebion sy’n gyfrifol am gynnal y rhestr statudol ar ran Gweinidogion Cymru i ofyn am arweiniad am enwau addas drwy lenwi’r ffurflen ymholiadau ar eu gwefan. Dylid pwysleisio nad yw’r ffurfiau a gofnodir ar y Rhestr o Enwau Lleoedd Hanesyddol yn rhai wedi eu safoni o reidrwydd a gallwch gysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg i dderbyn arweiniad ar sut y dylid sillafu’r enwau hyn heddiw.
 


 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau