Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyd-destun a Chanllawiau

Llechi

Gwasanaeth ymgynghorol ar enwau lleoedd

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am ddarparu cyngor i unigolion a sefydliadau o bob math ar ffurfiau safonol enwau lleoedd yng Nghymru. Mae Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru yn adnodd ar-lein. Mae modd pori ynddo neu ei lawrlwytho er mwyn dod o hyd i ffurfiau safonol enwau pentrefi, trefi a dinasoedd Cymru.
Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg banel o arbenigwyr i gefnogi’r gwaith hwn. Bydd y Panel Safoni Enwau Lleoedd yn ystyried ystyr, hanes a tharddiad yr enwau lleoedd ynghyd â'r defnydd cyfredol ohonynt wrth lunio'r argymhellion sydd i’w gael yn y Rhestr. Bydd y Panel hefyd yn defnyddio Canllawiau penodol y gellir eu gweld drwy ddilyn y ddolen ar ochr dde'r ddalen. Gallwch ddarllen rhagor am aelodau’r Panel Safoni Enwau Lleoedd yma.
Lansiwyd y Rhestr ar 20 Mehefin 2018 ac mae’n parhau i dyfu. Os na allwch ddod o hyd i enw lle ar y Rhestr neu os dymunwch gyflwyno adborth neu sylwadau ar yr adnodd, gallwch ddefnyddio’r ffurflen ymholiadau i gysylltu â’r Comisiynydd. Mae croeso ichi hefyd gysylltu er mwyn trafod prosiectau perthnasol neu er mwyn holi am faterion yn ymwneud ag enwau lleoedd drwy anfon neges at post@comisiynyddygymraeg.cymru.
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau