Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymgynghoriadau

Yn yr ardal yma o’r wefan gellir cael gwybodaeth am ymgynghoriadau penodol, a sut i ymateb i’r ymgynghoriadau yma.

 

Ymgynghoriad cyhoeddus: sut bydd y Comisiynydd yn gorfodi cydymffurfiaeth  â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg

Yr oedd yr ymgynghoriad hwn ar agor rhwng 15 Medi 2014 hyd at 10 Tachwedd 2014.

Polisi gorfodi

Adroddiad yr ymgynghoriad
 
Pwrpas polisi gorfodi drafft yw rhoi cyngor a gwybodaeth ar y ffordd y mae’r Comisiynydd yn bwriadu mynd ati i orfodi cydymffurfiaeth â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. Eglura sut bydd y Comisiynydd yn ymdrin ag amheuon  o fethiant i gydymffurfio a pha gamau y bydd fwyaf tebygol o’u cymryd o dan wahanol amgylchiadau. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am yr egwyddorion a’r prosesau y bydd yn eu dilyn wrth ymgymryd â’i waith gorfodi.
 
Rhoddodd yr ymgynghoriad gyfle i’r Comisiynydd gasglu barn yng nghyswllt ei waith gorfodi. Wrth gymryd sylw o’r farn honno yr oedd modd i’r Comisiynydd fireinio’r polisi a hynny er mwyn sicrhau bod y trefniadau rheoleiddio o’r radd flaenaf. 
 
 Cwestiynau’r Ymgynghoriad
1. A yw pwrpas y Polisi Gorfodi drafft yn ddigon eglur?
2. A ydych yn cytuno gyda’r egwyddorion rheoleiddio sydd wedi eu nodi yn y Polisi Gorfodi drafft?
3. A ydych yn cytuno gyda’r dull y mae’r Polisi Gorfodi drafft yn arfaethu ymdrin gyda chwynion am fethiannau honedig i gydymffurfio â safon?
4.  A yw’r meini prawf sydd yn y Polisi Gorfodi drafft, ac y bydd y Comisiynydd yn eu dilyn wrth wneud penderfyniadau gorfodi, yn ddigon eglur?
5. A ydych yn cytuno gyda’r hyn y mae’r Polisi Gorfodi drafft yn ei ddweud ynghylch y modd y bydd y Comisiynydd yn arfaethu defnyddio ei phwerau gorfodi a chosbi?
6. A yw’r esboniad o'r termau a’r ymadroddion gwahanol a ddefnyddir yn y Polisi Gorfodi drafft yn ddigon eglur?
7. Unrhyw sylwadau ychwanegol.
 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau