Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Polisïau / Dogfennau Corfforaethol

Llechi

Canllaw i Wybodaeth – Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi llunio’r canllaw hwn i gyd-fynd â’r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol a ddatblygwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth dan Adran 19 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
 
Mae’r Canllaw yn nodi pa wybodaeth y mae Comisiynydd y Gymraeg yn ei darparu, a hynny heb fod angen i unigolyn wneud cais penodol am yr wybodaeth. Bydd yn nodi pryd y bydd yr wybodaeth ar gael ac a oes unrhyw gost. Y bwriad yw sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosibl ar gael i’r cyhoedd.
 
Mae dolen i'r Canllaw ar y dde.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau