Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Termau a geiriaduron


Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am gydgysylltu datblygiadau yn y maes safoni termau Cymraeg yng Nghymru.

Nod y Comisiynydd yw osgoi dyblygu ymdrechion diangen, gan sicrhau bod yr arian a’r ymdrechion a fuddsoddir yn y maes hwn yn cael eu defnyddio’n effeithiol i ddatblygu adnoddau terminoleg a geiriadurol safonol.

Cred y Comisiynydd fod angen sefydlu trefn newydd ar gyfer y maes  a fydd yn manteisio ar y gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni gan ddod ag arbenigeddau ymarferwyr presennol y maes ynghyd. I fynd i’r afael â’r dasg o gydgysylltu, cynullodd y Comisiynydd banel o arianwyr strategol a rhanddeiliaid allweddol. Nod y panel oedd ystyried dulliau posibl o gydweithio er mwyn sicrhau'r ddarpariaeth orau bosibl ar gyfer defnyddwyr y Gymraeg. Dilynwch y ddolen yma er mwyn canfod rhagor am waith a chanfyddiadau’r Panel Cydgysylltu Safoni Termau a Geiriadura.

Geiriaduron ac adnoddau terminoleg
Mae nifer o adnoddau geiriadurol a therminoleg ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein. Mae dolenni at rai ohonynt ar ochr dde’r dudalen hon.

Nid yw’r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnwys nac ansawdd yr adnoddau hyn ond rhennir y dolenni yn y fan hon gan y gallant fod o gymorth ar gyfer drafftio gwaith yn Gymraeg neu’n ddwyieithog.

Nid yw’r Comisiynydd yn cynnig gwasanaeth safoni termau na chyngor am dermau unigol i sefydliadau nac i aelodau o’r cyhoedd.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau