Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Technoleg gwybodaeth


Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi dogfen gyngor sy’n cynnig canllawiau ar gyfer llunio meddalwedd a datblygu gwasanaethau TG dwyieithog o ansawdd.

Gellir dod o hyd i fersiwn ar-lein o’r ddogfen hon drwy ddilyn y ddolen isod:
Technoleg, Gwefannau a Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg

Mae fersiwn PDF hefyd ar gael neu ebostiwch post@comisiynyddygymraeg.cymru i gael copi caled.


Rhyngwynebau Cymraeg Meddalwedd Microsoft

Gellir lawrlwytho rhyngwynebau Cymraeg Microsoft am ddim:

Sylwer, nad oes angen llwytho rhyngwyneb Cymraeg ar wahân ar gyfer Windows 10. Ceir cyfarwyddiadau gan Microsoft ynghylch sut mae ychwanegu ieithoedd yn y fan hon: How to add an input language to your PC - Microsoft Windows  (dolen at gyhoeddiad allanol uniaith Saesneg). Dylai eich dewis iaith gael ei ddiweddaru’n awtomatig os ydych chi eisoes wedi lawrlwytho rhyngwyneb Cymraeg Windows 8.  

Rhai rhyngwynebau Cymraeg eraill:


Sut mae defnyddio technoleg Cymraeg?
Gwyliwch y fideos hyn i weld sut mae modd ichi ddefnyddio rhagor o Gymraeg mewn technoleg a sut mae creu cynnwys ar-lein 


Gwiryddion sillafu a gramadeg – Pecyn Meddalwedd Cysgliad
Mae pecyn meddalwedd Cysgliad yn cynnwys:

  • Cysill: gwirydd sillafu a gramadeg
  • Cysgeir: casgliad o eiriaduron

Mae Cysgliad ar gyfer y PC a’r Mac (am ddim ar gyfer Mac yn unig) ar gael o
www.cysgliad.com. Mae fersiwn o Cysill ar gael am ddim o
www.cysgliad.com/cysill/arlein/telerau.aspx.


Adnoddau technoleg iaith
Mae’r Porth Technolegau Iaith yn cynnwys nifer o adnoddau technoleg iaith i hwyluso defnyddio’r Gymraeg mewn prosiectau technoleg: http://techiaith.org/  

Mae lleisiau testun i leferydd wedi’u datblygu gan Ivona https://www.ivona.com/us/about-us/voice-portfolio/ (gwefan Saesneg) a gan Brifysgol Bangor Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr.


Apiau a gemau Cymraeg

Mae nifer o apiau a gemau Cymraeg ar gael, gan gynnwys rhai sydd wedi’u datblygu â nawdd gan Lywodraeth Cymru ac S4C. Mae gwybodaeth amdanynt ar wefan Llywodraeth Cymru Apiau Cymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau