Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Technoleg, Gwefannau a Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg

 

Yn sefydliadau ac yn unigolion rydym yn gynyddol ddibynnol ar dechnoleg gwybodaeth, gwefannau a meddalwedd yn ein bywydau. Defnyddio rhyngwynebau’r technolegau a’r rhaglenni hyn y byddwn ni yn amlach na pheidio, ond maent hefyd yn cipio, storio ac yn trosglwyddo gwybodaeth o bob math. Yng Nghymru, er mwyn i bobl ddefnyddio’r rhaglenni hyn yn eu dewis iaith ac er mwyn trin gwybodaeth Gymraeg a dwyieithog yn gyfartal fe ddylai technoleg gwybodaeth fedru cynnal y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg.

Mae’r ddogfen gyngor hon yn cynnig arweiniad ynglŷn â beth yw ystyr hyn; sut mae modd ei gyflawni; a’r hyn sy’n gysylltiedig â gwneud rhaglen yn ddwyieithog. Mae hefyd yn dangos nad yw darparu gallu dwyieithog yn fwrn nac yn wahanol ychwaith i nifer o ofynion eraill y mae angen eu hystyried o’r dechrau wrth ddatblygu meddalwedd – megis hygyrchedd, diogelwch a deddfwriaeth. Yn wir, mae sicrhau darpariaeth amlieithog eisoes yn beth cyffredin yn rhyngwladol.

Mae’r maes technoleg yn newid ac yn esblygu’n gyson wrth gwrs. Dyma ran o’r cymhelliad dros drosi’r ddogfen gyngor hon yn gyfres o dudalennau ar-lein. Bydd modd diweddaru ac addasu’r tudalennau hyn yn hwylus yng ngoleuni datblygiadau neu ymchwil newydd berthnasol. Y gobaith hefyd yw y bydd yn adnodd mwy hygyrch er budd proffesiynolion ym maes technoleg gwybodaeth a phawb sy’n defnyddio a datblygu rhaglenni Cymraeg a dwyieithog.

Rhan 1
Prif gynulleidfa: llunwyr polisi a swyddogion cydymffurfio sy’n gyfrifol am sicrhau bod eu sefydliad neu eu busnes yn darparu’r gwasanaeth gorau i ddefnyddwyr y Gymraeg

Rhan 2
Prif gynulleidfa: swyddogion annhechnegol sy’n ymwneud â rhoi rhaglenni dwyieithog ar waith a’u defnyddio. Bydd o ddiddordeb penodol i’r rheini sy’n gyfrifol am wefannau a chyfryngau cymdeithasol

Rhan 3
Prif gynulleidfa: dadansoddwyr, datblygwyr ac integreiddwyr/gweithredwyr systemau sy’n ymwneud â datblygu manylebau systemau TG dwyieithog, eu cynhyrchu, a’u rhoi ar waith


 

 

CymraegTechnoleg, Gwefannau a Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg02/04/2015
Technoleg, Gwefannau a Meddalwedd: Ystyried y Gymraeg
pdfLawrlwytho

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau