Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cynllun Strategol 2018-21

 

Mae’r cynllun strategol yn amlinellu gweledigaeth, amcanion a blaenoriaethau’r Comisiynydd am y cyfnod 2018 i 2021. 

Gweledigaeth y Comisiynydd yw Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.  Mae’n bwysig bod siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n hyderus i ddefnyddio’r iaith fel rhan arferol o’u bywydau bob dydd.  Dylent allu gwneud hynny mewn pob math o sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol a dylai gwasanaethau Cymraeg fod yn hygyrch ac o ansawdd uchel fel bod pobl yn gallu eu defnyddio mor rhwydd â phosibl.

Ein gwaith ni yn swyddfa’r Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd.

Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth, byddwn yn canolbwyntio ar y pedwar amcan strategol canlynol yn ystod 2018-21:

1. Dylanwadu ar bolisi

2. Ehangu hawliau pobl i ddefnyddio’r Gymraeg

3. Sicrhau cydymffurfio â dyletswyddau

4. Hwyluso defnydd ehangach o’r Gymraeg

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau